[Video] Hóa ra nước mắt lại có giàu nướu lợi. như vậy

0
86

Bạn nghĩ khóc là yếu đuối, là đặc quyền mức riêng đàn bà? Sai rồi nghe, khóc có nướu cho sức khỏe giàu đấy.

Theo Hạ Vũ (nguồn video: Brightside) (Khám Phá)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here